معنی و ترجمه کلمه the mareet was weak به فارسی the mareet was weak یعنی چه

the mareet was weak


بازار( ش ) سست بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها