معنی و ترجمه کلمه the masses به فارسی the masses یعنی چه

the masses


توده( مردم ) دسته هاى پايين تر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها