معنی و ترجمه کلمه the meshes of a sieve mesh به فارسی the meshes of a sieve mesh یعنی چه

the meshes of a sieve mesh


در هم افتاده ،در هم گير کرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها