معنی و ترجمه کلمه the more better the best به فارسی the more better the best یعنی چه

the more better the best


هر چه بيشتر،بهتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها