معنی و ترجمه کلمه the more به فارسی the more یعنی چه

the more


بيش از بيش ،ديگر بيشتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها