معنی و ترجمه کلمه the needle به فارسی the needle یعنی چه

the needle


حالت عصبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها