معنی و ترجمه کلمه the oil leaks به فارسی the oil leaks یعنی چه

the oil leaks


روغن يا نفت نشد ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها