معنی و ترجمه کلمه the people pressed in به فارسی the people pressed in یعنی چه

the people pressed in


مردم زور اورده داخل شدند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها