معنی و ترجمه کلمه the pier of a bridge به فارسی the pier of a bridge یعنی چه

the pier of a bridge


پايه پل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها