معنی و ترجمه کلمه the pit (of hell) به فارسی the pit (of hell) یعنی چه

the pit (of hell)


هاويه ،چاه دوزخ ،چاه جهنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها