معنی و ترجمه کلمه the planetary bodies به فارسی the planetary bodies یعنی چه

the planetary bodies


سيارات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها