معنی و ترجمه کلمه the planetary bodies به فارسی the planetary bodies یعنی چه

the planetary bodies


سيارات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها