معنی و ترجمه کلمه the point of an arrow به فارسی the point of an arrow یعنی چه

the point of an arrow


پيکان( تير)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها