معنی و ترجمه کلمه the preacher به فارسی the preacher یعنی چه

the preacher


واعظ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها