معنی و ترجمه کلمه the preterite tense به فارسی the preterite tense یعنی چه

the preterite tense


زمان گذشته ،ماضى مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها