معنی و ترجمه کلمه the property was vested in him به فارسی the property was vested in him یعنی چه

the property was vested in him


ملک باورسيد،ملک براومقر رگرديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها