معنی و ترجمه کلمه the public purse به فارسی the public purse یعنی چه

the public purse


خزانه ملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها