معنی و ترجمه کلمه the rainy season به فارسی the rainy season یعنی چه

the rainy season


موسم( يافصل ) بارندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها