معنی و ترجمه کلمه the rank and file به فارسی the rank and file یعنی چه

the rank and file


سربازان( وسرجوخه ها)،توده ارتش ،توده مردم عادى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها