معنی و ترجمه کلمه the ring finger به فارسی the ring finger یعنی چه

the ring finger


انگشت حلقه ،بنصر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها