معنی و ترجمه کلمه the rope is 2 metres long به فارسی the rope is 2 metres long یعنی چه

the rope is 2 metres long


طناب دومتر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها