معنی و ترجمه کلمه the rudder of a ship به فارسی the rudder of a ship یعنی چه

the rudder of a ship


سکان کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها