معنی و ترجمه کلمه the sabre به فارسی the sabre یعنی چه

the sabre


نيروى نظامى ،حکومت نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها