معنی و ترجمه کلمه the sands are running out به فارسی the sands are running out یعنی چه

the sands are running out


مدت ضرب الاجل نزديک است بپايان برسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها