معنی و ترجمه کلمه the seat thought به فارسی the seat thought یعنی چه

the seat thought


مرکز انديشه يا فکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها