معنی و ترجمه کلمه the seed of adam به فارسی the seed of adam یعنی چه

the seed of adam


نسل ادم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها