معنی و ترجمه کلمه the sixties به فارسی the sixties یعنی چه

the sixties


سالهاى ¹ 6تا 69از عمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها