معنی و ترجمه کلمه the sugar ran short به فارسی the sugar ran short یعنی چه

the sugar ran short


قندمان کم امد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها