معنی و ترجمه کلمه the switch به فارسی the switch یعنی چه

the switch


فن رو دست( کشتى)
ورزش : فن رو دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها