معنی و ترجمه کلمه the terrestrial به فارسی the terrestrial یعنی چه

the terrestrial


کره زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها