معنی و ترجمه کلمه the tree shoot out brances به فارسی the tree shoot out brances یعنی چه

the tree shoot out brances


ازدرخت شاخه هايى بيرون زد( درخت شاخه دراورد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها