معنی و ترجمه کلمه the u kingdom به فارسی the u kingdom یعنی چه

the u kingdom


پادشاهى ،سلطنت ،کشورى که پادشاه داشته باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها