معنی و ترجمه کلمه the waves beats or the shore به فارسی the waves beats or the shore یعنی چه

the waves beats or the shore


امواج به ساحل مى کوبد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها