معنی و ترجمه کلمه the wheat was scanted به فارسی the wheat was scanted یعنی چه

the wheat was scanted


گندم را کم کم بيرون دادند( که زود تمام نشد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها