معنی و ترجمه کلمه the white house به فارسی the white house یعنی چه

the white house


کاخ سفيد،کاخ ياقصرابيض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها