معنی و ترجمه کلمه their به فارسی their یعنی چه

their


خودشان ،مال ايشان ،مال انها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها