معنی و ترجمه کلمه theme به فارسی theme یعنی چه

theme


موضوع ،مطلب ،مقاله ،فرهشت ،انشاء،ريشه ،زمينه ،مدار،نت ،شاهد
روانشناسى : موضوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها