معنی و ترجمه کلمه theocratic به فارسی theocratic یعنی چه

theocratic


مربوط بحکومت خدايى ،مربوط به خدا سالارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها