معنی و ترجمه کلمه theorem proving به فارسی theorem proving یعنی چه

theorem proving


کامپيوتر : اثبات نظريه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها