معنی و ترجمه کلمه theoretical plate به فارسی theoretical plate یعنی چه

theoretical plate


شيمى : بشقابک نظرى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها