معنی و ترجمه کلمه theoretical span به فارسی theoretical span یعنی چه

theoretical span


معمارى : دهانه نظرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها