معنی و ترجمه کلمه theorization به فارسی theorization یعنی چه

theorization


نگرشگرى ،تحقيقات نظرى ،استدلال نظرى
روانشناسى : نظريه پردازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها