معنی و ترجمه کلمه theorize به فارسی theorize یعنی چه

theorize


نگرشگرى کردن ،استدلال نظرى کردن ،تحقيقات نظرى کردن ،فرضيه بوجود اوردن ،فرضيه اى بنياد نهادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها