معنی و ترجمه کلمه theory of monoplistic competition به فارسی theory of monoplistic competition یعنی چه

theory of monoplistic competition


بازرگانى : نظريه رقابت انحصارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها