معنی و ترجمه کلمه theory of relativity به فارسی theory of relativity یعنی چه

theory of relativity


شيمى : نظريه نسبيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها