معنی و ترجمه کلمه therapeutic (al) به فارسی therapeutic (al) یعنی چه

therapeutic (al)


وابسته بدرمان شناسى ،مربوط بعلم علاج ،شفا بخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها