معنی و ترجمه کلمه therapeutist به فارسی therapeutist یعنی چه

therapeutist


( )therapist(طب )متخصص درمان شناسى ،درمان شناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها