معنی و ترجمه کلمه therapy به فارسی therapy یعنی چه

therapy


(طب )درمان ،معالجه ،مداوا،تداوى
روانشناسى : درمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها