معنی و ترجمه کلمه there is a fire opposites به فارسی there is a fire opposites یعنی چه

there is a fire opposites


در خانه روبرو اتش سوزى رخ داده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها