معنی و ترجمه کلمه there is no style about her به فارسی there is no style about her یعنی چه

there is no style about her


سرووضعش زيبايى( ياشيکى ) ندارد،لباس يا وضعش متداولى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها