معنی و ترجمه کلمه there removred revolution به فارسی there removred revolution یعنی چه

there removred revolution


شورشى که شهرت دارد( رخ داده يارخ خواهد داد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها